bannerbanner

5 պլյուս

2017 10ր|Կատակերգություն

Ընտանիքի 5 երեխաները մնացել են տատիկի խնամքին, ով որոշում է գյուղից տեղափոխվել Երևան։ Ինչպե՞ս երեխաները կհարմարվեն քաղաքային կյանքին:

thumb
Մաս 1 10ր
thumb
Մաս 2 11ր
thumb
Մաս 3 11ր
thumb
Մաս 4 10ր
thumb
Մաս 5 11ր
thumb
Մաս 6 10ր
thumb
Մաս 7 11ր
thumb
Մաս 8 10ր
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ