bannerbanner

5 պլյուս

2017 10ր|Կատակերգություն

Ընտանիքի 5 երեխաները մնացել են տատիկի խնամքին, ով որոշում է գյուղից տեղափոխվել Երևան։ Երեխաները պետք է փորձեն հարմարվել նոր տեմպին ու քաղաքի կյանքին:

thumb
Սերիա 1 10ր
thumb
Սերիա 2 11ր
thumb
Սերիա 3 11ր
thumb
Սերիա 4 10ր
thumb
Սերիա 5 11ր
thumb
Սերիա 6 10ր
thumb
Սերիա 7 11ր
thumb
Սերիա 8 10ր
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ