bannerbanner

Անմեղ մեղավորները

2012FHD2ժ 38ր|Քրեական

Ֆիլմի հիմքում «Մեղավորները» սերիալն է։ Այն դավաճանության, սիրո, արտագաղթած մարդկանց դժվար կյանքի ու մարդկային փոխհարաբերությունների մասին է:

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ