bannerbanner

Անմեղ մեղավորները

2012  |  FHD  |  1ժ 38ր  |  Քրեական

Ֆիլմի հիմքում «Մեղավորները» սերիալն է։ Այն դավաճանության, սիրո, արտագաղթած մարդկանց դժվար կյանքի ու մարդկային փոխհարաբերությունների մասին է:

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ