bannerbanner

Անծանոթ Հայաստան

2015FHD 26ր|Վավերագրական

Նախագիծը 26 րոպե տևողությամբ կրթական-ճանաչողական ֆիլմերի շարք է: Ֆիլմաշարը մեզ ծանոթ և միևնույն ժամանակ անծանոթ Հայաստանի մասին է։ Այստեղ բացահայտվում են անհայտ կամ քիչ ծանոթ պատմություններ ու իրադարձություններ, որոնք օգնում են Հայաստանը տեսնել նորովի։

thumb
Հայ ռազմիկներ 26ր
thumb
Ավարայր 26ր
thumb
Գամփռը 25ր
thumb
Կիլիկիա 26ր
thumb
Կյանքը գլխիվայր 25ր
thumb
Քանդակագործը 27ր
thumb
Սևանի նավագնացություն 24ր
thumb
Սևանի էկոլոգիա 24ր
thumb
Սևանի շուրջ 26ր
thumb
Կարիբյան ծովահայեր 24ր
thumb
Նախահայաստան 23ր
thumb
Օձերը և մարդիկ 25ր