bannerbanner

Չախ-Չախ թագավորը

1969HD1ժ 33ր|Կատակերգություն

Ըստ Հ․ Թումանյանի համանուն հեքիաթի։ Այստեղ ծաղրվում են ապաշնորհ տիրակալները, ովքեր իրենց ագահության և դաժանության պատճառով զրկվում է թե՛ գահից, թե՛ փառքից։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ