bannerbanner

Ճերմակ անուրջներ

12+1984FHD1ժ 20ր|Դրամա

Աղավնապահ Ակոբը ստիպված է թողնել իրեն երջանկացնող զբաղմունքը հասարակության կեղծ պահանջներին ու նորմերին համապատասխանելու համար։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ