Հայոց արքաներ

  • 2020
  • Պատմական 

Այս պատմությունը հայոց Երվանդ Ա Սակավակյաց արքայի մասին է։ Սա հայոց աշխարհի ու մարդկանց պատմությունն է այն ժամանակաշրջանում, երբ աշխարհը նոր վերափոխումների փուլում էր։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ

Կազմ