HD ստենդ ափ

2020FHD 15ր|Ստենդ ափ

Հովհաննես Դավթյանը խոսում է իրեն հուզող հարցերից, հասարակության խնդիրներից ու սովորություններից։

thumb
Սերիա 1 15ր
thumb
Սերիա 2 13ր
thumb
Սերիա 3 18ր
thumb
Սերիա 4 16ր
thumb
Սերիա 5 15ր
thumb
Սերիա 6 27ր
thumb
Սերիա 7 24ր
thumb
Սերիա 8 25ր
thumb
Սերիա 9 22ր
thumb
Սերիա 10 26ր
thumb
Սերիա 11 19ր
thumb
Սերիա 12 25ր
thumb
Սերիա 13 26ր
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ