bannerbanner

Մենավոր ընկուզենին

1987FHD2ժ 14ր|Դրամա

Լեռնասար գյուղը գրեթե դատարկվել է։ Երիտասարդները տեղափոխվել են քաղաք, իսկ տեղի սակավաթիվ բնակիչները փորձում են ամեն գնով պահպանել հայրենի գյուղը։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ