bannerbanner

Մենավոր ընկուզենին

1988  |  FHD  |  2ժ 14ր  |  Դրամա

Լեռնասար գյուղը գրեթե դատարկվել է։ Երիտասարդները տեղափոխվել են քաղաք, իսկ տեղի սակավաթիվ բնակիչները փորձում են ամեն գնով պահպանել հայրենի գյուղը։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ