bannerbanner

Մսյո Ժակը և ուրիշները

1964  |  FHD  |  1ժ 32ր  |  Կատակերգություն

Ֆիլմը բաղկացած երեք մասից՝ «Քաղաքավարության վնասները», «Կեղծ լրտեսը» և «Տերտերին ուխտը»։ Նկարահանված է՝ ըստ համանուն նովելների մոտիվների։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ