bannerbanner

Մսյո Ժակը և ուրիշները

1964FHD2ժ 32ր|Կատակերգություն

Ֆիլմը բաղկացած երեք մասից՝ «Քաղաքավարության վնասները», «Կեղծ լրտեսը» և «Տերտերին ուխտը»։ Ըստ Հակոբ Պարոնյանի համանուն երգիծական պատմվածքների։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ