bannerbanner

Չախ-Չախ Թագավորը

1969HD1ժ 33ր|Կատակերգություն

Ֆիլմը նկարահանվել է ըստ Հ․ Թումանյանի համանուն հեքիաթի, որտեղ ծաղրվոմ են ապաշնորհ տիրակալները, ովքեր իրենց ագահության և դաժանության պատճառով զրկվում է թե՛ գահից, թե՛ փառքից։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ