bannerbanner

Խաչվող ուղիներ

2020FHD1ժ 47ր|Վավերագրական

Հովհաննես Թումանյանի ու Կոմիտաս Վարդապետի կերպարների ուսումնասիրությունն ու ներկայացումը որպես անհատներ, քաղաքացիներ և ազգային գործիչներ։

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԱՎԱՆԵԼ